തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 02, 2010

നീയും ഞാനും

പഴയ പോസ്റ്റ്....നേരത്തെ വായിച്ചവരോട്, ക്ഷമാപണം.