ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 17, 2013
ഷോട്ടും കൊക്ക്ടെയിലും:-

ടെക്വീല :
-------------
അമ്പതു കവിതകള്‍
അമ്പതു മൊഴിമാറ്റം.
ചിത്രീകരണം.

മൊഴി : രാജേഷ്‌ ചിത്തിര
മൊഴിമാറ്റം : സന്ധ്യ എസ് .എന്‍

മുന്‍ -പിന്‍ / ഉള്‍വരകള്‍ : കൃഷ്ണ ദീപക്ക്.

സന്തോഷം പങ്കു വെയ്ക്കുന്നു; ആനന്ദിപ്പിന്‍ /ആഹ്ലാദിക്കിന്‍ /ഉന്മത്തപ്പെടുവിന്‍ .

മറ്റെല്ലാ ഉന്മാദങ്ങലെക്കാലും വരികള്‍ / വായന തന്നെയാണ് ഉന്മാദദായകം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ പേര് കൊണ്ട് ടെക്വീല ആരാധകര്‍ ആയി മദ്യസാക്തര്‍ ആവരുതെന്നു ചന്ഗാതീസിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥന/അപേക്ഷ.

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 01, 2013

♭ ♪ ♫ ♬ ♮ ♫ ♪ ♪ ♪♫ ♫♯

മുടിമലമേല്‍ പെരുവിരല-
മര്‍ത്തി ചരിഞ്ഞു നില്‍ക്കും
മുതുക്കമ്മരത്തിന്റെ ഉച്ചിമേലെ
കാല്‍ വിരലാല്‍ തുലനം ചെയ്തൊ-
രുടലു നിര്‍ത്തി മേഘവില്ലാല്‍

മഴയമ്പുകള്‍ തൊടുത്തു വിടുന്നു ആകാശം.

തടുത്തു നിര്‍ത്താന്‍ ഉള്ളം കയ്യില്‍
മരപ്പച്ചപ്പിന്‍ പരിചയേന്തും
മണ്ണില്‍ മണത്തില്‍ നടനം ചെയ്യും
ഉന്മാദികള്‍ നമ്മളിരുവര്‍

ചാഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു
♫♫♫♫ ♫♫♫♫
ചരിഞ്ഞു പെയ്യുന്നു
♬♬♬♬♬♬♬♬
മഴ വിതയ്ക്കുന്നു
♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪
പെയ്തു തീരുന്നു
♮♮♮♮♮♮♮♮♮♮♮♮
മണ്ണ് മുളയ്ക്കുന്നു

♭ ♪ ♫ ♬ ♮ ♫ ♪ ♪ ♪♫ ♫♯

മണ്ണ് മുളയ്ക്കുന്നു
പെയ്തു തീരുന്നു
മഴ വിതയ്ക്കുന്നു
ചരിഞ്ഞു പെയ്യുന്നു
ചാഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു