വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 30, 2013

(അ)മൃതം.

മൃഗതുല്യമായൊരു ജീവിതത്തെ
മരണമെന്ന മജീഷ്യന്‍ അദൃശ്യനായൊരു
പക്ഷിയുടെ ചിറകടിയാക്കുന്നു.

അതുവരെ ചേര്‍ത്ത് വച്ച പേരുകളെ
മായിച്ചു മരണം നിന്റെ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നു.
ഈ പകലില്‍ നെഞ്ചിന്റെ ഇടം കോണില്‍
നിന്റെ പേര് പച്ച കുത്തുന്നു.