ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 01, 2011

എണ്ണ പോലെ, പിണ്ണാക്കു പോലെ...

ഒരുമിച്ചേറെ വെയില്‍ കൊണ്ടിട്ടൊന്നുല്ല,
ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടിത്തിരി
പുറത്തേക്കെന്നേ കരുതിയുള്ളു.
ഉള്ളിലേക്കിങ്ങനെ വലിഞ്ഞുവലിഞ്ഞ്
എല്ലിമ്മേല്‍ തട്ടേണ്ടേന്നെ നിനച്ചുള്ളു.

ഇത്രമേലെടുത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടിപ്പോ
വിട്ടുപൊകലിലത്ര നോവോന്നുമില്ല.
എണ്ണപോലൊരു പാതിയൊഴുകുന്നത്
പിണ്ണാക്കുപോലെ കാണാനുമുണ്ട് പൊടിരസം.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നാരദന്‍ പറഞ്ഞു...

സ്നേഹം =എണ്ണ എങ്കില്‍ പിണ്ണാക്ക് =?

മുരളീമുകുന്ദൻ , ബിലാത്തിപട്ടണം BILATTHIPATTANAM. പറഞ്ഞു...

എണ്ണപോലൊരു പാതിയൊഴുകുന്നത്
പിണ്ണാക്കുപോലെ കാണാനുമുണ്ട് പൊടിരസം.